page counter

LAPAROSKOPİK CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KURSU

Kurs Yöneticisi
Deniz Şelimen- Özge Can

Kursun Amacı

Ameliyathane hemşirelerinin; laparoskopik girişimlere yönelik bilgi ve deneyimlerinin arttırılması, laparoskopik girişimlerde kullanılan yeni teknolojiler ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmesi, laparoskopi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve ailesine yaklaşımın öğretilmesi, ve bunların olgular eşliğinde irdelenmesi amaçlanmıştır.

 

Kursun Hedefleri

Katılanların kursun sonunda aşağıdaki öğrenim hedeflerine ulaşmış olmaları amaçlanmaktadır:

1. Laparoskopinin Tanımını Yapabilmeleri,

2. Yeni Teknikler ve Güncel Yaklaşımlar ve Kullanılan Malzemeler Hakkında Bilgi Sahibi Olmaları,

3. Hasta Hazırlığında Hemşirelik Uygulamalarını Bilmeleri,

5. Laparoskopi Sırası ve Sonrasında Hemşirelik Bakım Yaklaşımlarını Bilmeleri,

6. Laparoskopinin Komplikasyonları Konusunda Bilgi Sahibi Olmaları Amaçlanmıştır.

 

Bilimsel Program

13.00 - 13.15       Kurs öncesi değerlendirme testi

 Özge Can

13.20 - 13.40      Laparoskopi: tanımı, tarihçesi ve uygulama alanları

Deniz Şelimen

13.45 - 14.05      Laparoskopide yeni teknikler ve uygulamalar
                               Dr. Tevfik Tolga Şahin

14.10 - 14.30      Hastanın laparoskopi  için hazırlanması

Özge Can

14.35 - 15.00      Laparoskopi sırasında hemşirelik açısından yapılması gerekenler

Suna Özbay  

15.00 -15.15       Kahve Arası 

15.15 - 15.35      Laparoskopi sonrasında hasta izlemi  

Fatma Vural 

15.40 -16.00       Laparoskopik aletlerin temizlik ve bakımı

Çiler Özenli

16.05 -16.40       Olgu sunumları

Meryem Yavuz


               Laparoskopik Morbid Obezite Olgusu
               Zeynep Mumcu


              
 Laparoskopik Kolon Cerrahisi Olgusu
               Yeliz Ciğerci


               Laparoskopik  Kasık Fıtığı Olgusu
               Ayla Yavuz Karaman

 

16.45 -17.30       Laparoskopik aletlerin tanıtımı

17.30 - 17.50      Kurs sonrası değerlendirme testi

Özge Can